HS-Dræning 


   Vore GPS-opmålingsdata/kort kan leveres som MapInfo,DWG/DXF/og  shape filer,
   - i system
34
    Ring og hør nærmere hos Jørgen V. Pedersen, tlf. 2395 0989

Drænmaskine i arbejde

Firmaets vigtigste arbejdsområde er dræning, hvor vi som hovedregel arbejder ud fra 3 vigtige forhold ved dræning:

  • Valg af pakningsmateriale og drændybde/drænafstand i forhold til jordtype.
  • Afløbsforhold og optimal dimensionering.
  • Vedligeholdelsesvenlig plan med let adgang for evt. spuling.


Desuden udføres også en lang række andre entreprenøropgaver

  • spuling af dræn
  • nedlægning af vandledninger og kabler hos forsyningsselskaber
  • nedsivningsanlæg
  • udgravninger
  • planering med dozer
  • snerydning

HS-Dræning er et af landets største dræningsfirmaer og kommer overalt i Danmark       

 

 
 

Dræning