• Afvandingspumper

Salg af afvandingspumper

Skal du afvande større engarealer, lavtliggende marker eller flyttet store mængder vand i f.eks. dambrug, så sælger vi pumper fra Scanregn til formålet.

Pumper til dræn og afvanding

Pumperne er langsomtgående med store pumpehuse for store mængder ved små løftehøjder og kontinuerlig drift - og de er velegnede til enge, kanaler, fjorde og dambrug m.m. Pumperne har desuden god slidstyrke overfor sand og okker.

Pumperne har:

  • Robust støbejerns konstruktion
  • Mekanisk akseltætning i oliebad
  • Motorstørrelser fra 0,37 kW til 75 kW
  • Fåes i 1.450 og 960 rpm for ekstrem levetid
  • Koblingsfod eller fast montage
  • Høj virkningsgrad

Vi hjælper gerne med dimensioneringen af afvandingsanlæg, samt med at finde erstatning for alle gamle pumper.

Hent brochure

afvandingspumper

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere