• IMG 1474

Dokumentation / Opmåling

Ved afslutning af dræningen levere vi et målfast kort, så der er styr på hvad der er lavet.

opmaaling 2

Ved nedgravning med gravemaskine er vi ude at måle det hele op manuelt.

Den nye Interdrain 2050 GP er udstyret med RTK GPS (Trimble VM Drain),

Dem der har APPen Geonote vil så helt automatisk få det arbejde drænmaskinen har lavet derind.
Mens hovedledninger hvis der er gravet ned skal opmåles manuelt, men det er i mange tilfælde gjort under afsætning.opmaaling 1Den anden drænmaskine er også udstyret med en Trimble Nomad, hvor hvert dræn markeres med 2 eller flere punkter, og så laves kortet derfra, med et kortprogram.

Men vi kan også levere dræn, hovedledninger og brønde, som shapefiler, i diverse formater (WGS84, ETRS 89 UTM 32) og så videre.Til brug i alle kort og markstyringsprogrammer, blandt andet Geonote Appen ,Google Maps, Markonline (Farmtracking), med mere

GoogleEarth3635     

   Cropmanager kort lilleCropmanager kort stor

Lagt ind i Farmtracking via Cropmanager

Vi arbejder hen mod at kunne levere drænene, så de kan installeres i traktorens GPS, så man har mulighed at se og finde dem på den måde.

Vi tilbyder også opmåling og korttegning, for dem der skulle have interesse for at få eget arbejde dokumenteret, på timebasis  

VI kan også i mindre omfang digitaliserer gamle drænkort, og lægge dem ind sammen med de nye dræn, ring og få en snak med Kent om mulighederne på tlf 40558310

 digitalisering af gamle dræn 2digitalisering af gamle dræn 3GoogleEarth3649

De gamle kort scannet og lagt ind i tegneprogram  Gamle dræn tegnet ind     Lagt ind i Google Maps

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere