• IMG 1474

Udførelse af dræn

Dræning med gravemaskine

IMG 1379

Dræning med gravemaskine foretrækkes i dette tilfælde fordi mange gamle dræn skal krydses og eventuelt tilkobles de nye dræn.

IMG 1380

Dræning med gravefri drænmaskine

Gravefri dræning er en hurtig og billig drænmetode. Ca. 85 % af dræningen hos HS-Dræning udføres med de 2 gravefri drænmaskiner.

Der kan drænes med såvel færdigpakkede rør som upakkede rør. De upakkede rør kan evt. pakkes med filtergrus.
I lavninger og i vanskeligt gennemtrængelige jorde kan filtergrus-pakningen med fordel efterfyldes helt op til terræn.

 IMG 1474

Dræning i lerjord på Sjælland og pakning med filtersand

 mini IMG 3953mini IMG 3959

 Mastenbroek selvkørende bæltedumper til kørsel med filtersand

screenshot 20180613 174752

Trimble GPS styring af drænplov med AB linjer og drænkort på TMX 2050 skærmen

screenshot 20180622 104341

Design af hvert eneste dræn, så det ligger så optimalt så muligt. Den grønne streg er drænets placering.

G0031354

Lidt fra oven, 16 meters drænafstand, drænet fra begge ender og mødes ved markvandingledning.

Dræning i korn

IMG 1639

Spor i korn efter dræning.

korn 2

Spor efter gravefri maskine (mulden falder ned i renden og forbedrer drænvirkningen).

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere