• Entreprenør

Elkabler

HS-dræning udfører ofte enterpriser vedr. kabellægning af højspændingskabler samt etablering af kabler i forbindelse med rejsning af nye vindmøller

elkabel 001ab
elkabel 002
Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere