Forundersøgelser er vigtige ved dræning

Viden og erfaring, når det gælder dræning, skal typisk findes hos maskinstationer og entreprenører.

Læs artikkel her

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere