Maskinbladet den 28. januar 2010

Cirka halvdelen af det danske landbrugsareal, hvilket svarer til 1,4 millioner hektar, er drænet, og der er et stort behov for omdræning.

Læs artikkel her

Vedligeholdelse af dræn

Vedligeholdelse af dræn

Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde bør heller ikke kræve megen vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod sandindtrængning.

Men - i okkerholdige jorde er der ofte problemer med vedligeholdelse.

Læs mere